žemės ūkio veiklos subjektas

žemės ūkio veiklos subjektas
žemės ūkio veiklos subjektas statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407717 atitikmenys: angl. agricultural entity rus. субъект сельскохозяйственной деятельности šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • alternatyviosios veiklos subjektas — statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • agricultural entity — žemės ūkio veiklos subjektas statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • субъект сельскохозяйственной деятельности — žemės ūkio veiklos subjektas statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gamybinės praktikos vadovas — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Žemės ūkio veiklos subjektas ar jo įgaliotas asmuo, išklausęs pedagoginių pradmenų mokymo programą ir atsakingas už studentų ir moksleivių praktinį mokymą žemės ūkio veiklos subjekto,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemdirbių mokomojo arba konsultacinio renginio dalyvis — statusas Aprobuotas sritis profesinis ugdymas apibrėžtis Žemdirbys, kitas žemės ūkio veiklos subjektas, žemės ūkio konsultantas, profesinės mokyklos arba kolegijos dėstytojas ar kitas asmuo, dalyvaujantis žemdirbių mokymo arba konsultavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • non-conformité répétée — pakartotinis reikalavimo pažeidimas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis To paties agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimo ar standarto, žemės ūkio veiklos valdymo ir (ar) trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pakartotinis reikalavimo pažeidimas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis To paties agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimo ar standarto, žemės ūkio veiklos valdymo ir (ar) trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimo pažeidimas daugiau negu… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • repeated non-compliance — pakartotinis reikalavimo pažeidimas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis To paties agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimo ar standarto, žemės ūkio veiklos valdymo ir (ar) trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • wiederholter Verstoß — pakartotinis reikalavimo pažeidimas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis To paties agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimo ar standarto, žemės ūkio veiklos valdymo ir (ar) trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • areas of non-compliance — reikalavimų pažeidimo plotas statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Paramos paraiškoje nurodyto atskiro lauko, už kurį žemės ūkio veiklos subjektas prašo išmokų ir kuriame nustatytas bent vieno iš geros agrarinės ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”